rychle menu  

 

   

   
 Datum : 8.8.2011
 Název Podlesok - Suchá Belá
 Lokalita Slovenský Ráj
NE foto na facebooku - 800x600
Statistika  

 Délka trasy

12 km

 Maximální výška 960 m n.m.
 Minimální výška 545 m n.m.
 Převýšení 415 m
 Dnes vystoupáno 415 m
 Stav "Týden divů" 32 km
 Celkem vystoupáno 1,639 km
 

 
 Počet účastníků:  6, odpoledne 2, vše jednom něco končí a pro rodinnou skupinu i tento malý výlet po Slovensku, navštívili jsme jeden krásný hrad zapsaný na seznamu UNESCO - Spišský hrad, tentokráte využíváme druhé parkoviště a tím menší stoupání na hrad a jiné pohledy. I tentokráte jsme zde viděli místní "hraboše", někteří si vyzkoušeli i mučící nástroje a po výstupu na věž nás vítali lietajúce mravce. A po prohlídce nastalo loučení a turistická skupina odjíždí na Podlesok do Slovenského Ráje se protáhnout na nejfrekventovanější roklinu - Suchá Bela. Bylo více vody než minule a dokonce nám nepršelo, takže od Okénkového vodopádu pro nás nové pohledy. A aby toho nebylo málo (podle předpovědi počasí dnes mělo pořád pršet) se na rozcestníku na roklinou dalo trochu do deště, který však ustal velmi brzy. I zde jsme si všimli půjčovny kol - tuším 5 euro - a můžete v poklidu z kopce po cyklistické trase sjet do startu - na Podlesok.

 Ceny: zubačka St. Smokovec-Hrebienok 6 € ( zpáteční 7 €), pivo na chatách Teryho, Zbojnická, Zámkovského 2,40€, na Sliezskom dome 1,60 €, lanovka Tatr. Lomnica - Skalnaté pleso (dolů) 10 €, vlak Tatr. Lomnica - St. Smokovec 0,64 €, plavba pltě 9 €, půjčovné kolo 4 €, vstupné Spišský hrad 5 €, vstupné Slovenský Ráj 1,50 €, borovička na chatách 1,50 -1,60 €, parkovné v Tatrách - 5,60 € (celodenní - platí na celé území Tater), u nádraží ve St. Smokovci parkovné za 5 €, vlak Vyšné Hágy - St. Smokovec 0,64 €, parkovné hotel Diery 2 €, ubytování ve Vrbově - 7 €, pivo ve Vrbově 0,90 €, borovička ve Vrbově 0,50 €, Natural 95 - 1,47 €

 

Malou a Velkou Studenou dolinou přes Priečne sedloplavení na pltích, Dunajec, PieninySpišský hrad, Slovenský Ráj - Suchá Beláze Starého  Smokovce přes Skalnaté pleso na Velkou Svišťovkupřes chatu Plesnivec na Zelené plesozápadní částí magistrály na Sliezsky dom a Batizovské plesoJánošíkov dvor, Jánošikovy diery

vyberte si ročník

 východní pohled  

   

 naše časná návštěva se vyplatila, není příliš mnoho návštěvníků a fotky mohou být bez nich  

 včera zde musela být nějaká show  

   

   

   

   tato část je stále uzavřena

 zámecká kuchyně  

 odvážný Kuba  

 ložnice  pózování pro fotografy zleva i zprava

 mučírna, nejdříve Ivet - kde dala včerejší tržbu ?  pak Kuba, nechtěl ráno papat polívčičku, tak to pěkně schytal

 a Barunce se to moc nelíbilo  skřipec

 pár mučících prostředků  pohled na mučírnu

 "klebetnica" - kdo druhého pomluvil, byl vyvěšen v kleci a pak za dobré chování dostal španělskou botu :D  zámecká kaple

   svatý Jakub st. - apoštol a mučedník, byl synem rybáře Zebedea a Salome, jeho bratrem byl Jan, apoštol a evangelista. Evangelium šířil v Sýrii a Jeruzalémě, některé zdroje uvádějí, že odešel do Španělska. V roce 44 zatkli apoštola vojáci Heroda Agrippy I. a sťali ho mečem. Jeho ostatky byly přeneseny do Jeruzaléma a v 9. století pak do Španělska do města Santiago de Compostela v Galícii. Je patronem poutníků, kloboučníků, vozkařů, kovářů, kameníků

 Svatý Petr –  Podle Bible se jako Šimon narodil v Betsaidě v rodině rybáře. Po svatbě se usadil v osadě Kafarnaum u Genezaretského jezera a se svým bratrem Ondřejem se dále živili lovem ryb. Tam je jednou při nahazování sítí zastihl Ježíš, který bratry vyzval, aby se stali jeho učedníky a hlásali evangelium. Šimon, kterého Kristus nazval Petrem, má v křesťanské víře výsadní postavení: „Ty jsi Petr, to znamená skála a na této skále já vystavím svou Církev“.  Svatý Petr je zároveň považován za prvního papeže. Po Kristově smrti se ujal řízení zatím nepočetné skupiny věřících a začal církev šířit i mimo židovskou komunitu. Nástup nového náboženství se nelíbil judskému králi Herodovi, který nechal křesťany krutě pronásledovat. Uvězněn a k smrti odsouzen byl i sám Petr, jemuž se však, podle legendy za pomoci anděla, podařilo v noci před plánovanou popravou uprchnout. V roce 64 po Kristu vypukl v Římě devastující požár a jako viníky označil císař Nero křesťany. Před násilnostmi, které následně vypukly, se Petr po naléhání svých soukmenovců rozhodl utéct. Když však opustil brány města, spatřil, jak proti němu kráčí Kristus. Otázal se ho: „Quo vadis, Domine?“ (Kam kráčíš Pane?). Ježíš mu odpověděl, že do města, aby se nechal podruhé ukřižovat. Petr se zastyděl a do Říma, kde byl později sám ukřižován, se vrátil. Jeho tělo bylo uloženo u zdi na Via Cornelia.  

   výstup na věž - pozor na ty mravce a příliš se moc neusmívat

   

   Kuba se nechal zvěčnit, ale to čekání až všichni odejdou

   odsud vedl most do hradu

 pak obhlídka 1. nádvoří hradu a procházka po hradbách  

 kurec palec, tady je ale hezky  a tyto "hraboše" můžete vidět také, když bude tiše, můžete spatřit to hemžení a díky zoomu jsou ještě větší

   

   pak už byl konec prohlídky a obě skupiny se loučí a my zdatní turisté míříme do nedalekého Slovenského Ráje

 malé občerstvení v campu a jdeme na to  

 moje noha v akci  i když to vypadá krkolomně, jde o bezpečnou cestu

   

   první z vodopádů - Misové vodopády - je zde nádherný dvojstupňový vodopád

   

   trochu delší žebřík

   

 pak se cesta zúžuje a to i profilově  okenkův vodopád

   skalní okno

 a okénkem zpět - při naší minulé návštěvě zde začalo pršet, ale dnes OK a je třeba zdokumentovat následující trasu  Korytový vodopád

   a to jsme už nahoře a stačí už jen suchou nohou vyškrábat se na rozcestník a pak poněkud nudná cesta na Podlesok

 ve kterém najdete i občerstvení v podobě sudu  

   tak a ještě zamávat a těšíme se na další návštěvu do nepoznaných roklin

Malou a Velkou Studenou dolinou přes Priečne sedloplavení na pltích, Dunajec, PieninySpišský hrad, Slovenský Ráj - Suchá Beláze Starého  Smokovce přes Skalnaté pleso na Velkou Svišťovkupřes chatu Plesnivec na Zelené plesozápadní částí magistrály na Sliezsky dom a Batizovské plesoJánošíkov dvor, Jánošikovy diery

NAVRCHOLU.cz