rychle menu  

 

   

   
 Datum : 17.5.2013
 Název lednicko-valtický areál - Rendezvous
 Lokalita  
 Okres Břeclav
 Mapa oblasti

Najdete nás na mapy.cz

NE foto na facebooku - 800x600
Statistika

 Délka trasy

 
 Maximální výška  
 Minimální výška  
 Převýšení  
 Dnes vystoupáno  
 Stav "Okolo Česka" 1170 km
 Celkem vystoupáno 40,982 km

Klasicistní lovecký zámeček byl vystavěn na počest vojevůdce napoleonských válek Jana I. Josefa z Liechtensteinu. Byl dokončen v roce 1812 knížecím stavitelem Josefem Kornhäuselem podle projektu Josefa Hardtmutha. Romantická stavba je parafrází římských triumfálních oblouků. Hlavní fasády Dianina chrámu jsou členěny čtyřmi představenými sloupy, na něž dosedá atikové patro. Patky i hlavicesloupů jsou korintské. Architektonicky jsou obě hlavní fasády až po korunní římsu shodné. Atikové patro je na severní fasádě děleno okny, na jižní třemi reliéfy, fasády jsou dále ozdobeny vždy dvěma reliéfy čtvercovými a dvěmi rondely. Obě průčelí vyzdobil Josef Klieber alegorickými sochami, reliéfy s loveckými náměty jsou většinou inspirovány legendami o panenské bohyni Dianě (řecky Artemis). Boční fasády jsou symetrické, střízlivě řešené, nezdobené. Oblouk je z vnitřní strany zdoben 81 kazetami s dvojitým zapuštěným orámováním, do jejichž středu jsou osazeny růžice. Stavba byla původně určena k letním a podzimním loveckým slavnostem. Interiér je rozdělem do čtyř nadzemních podlaží. První dvě jsou rozdělena obloukem, v pravé části je umístěno schodiště zaklenuté klenbami s lunetami, na stěnách je malováné stínové kvádrování. V levé části je dnes dvoupodlažní byt správce a nad ním malý salónek příležitostně využívaný k reprezentativním účelům. Dominantním prostorem celého zámečku je bohatě štuami zdobený hlavní sál v atikovém podlaží o rozměrech 7x16m. Konmunikace mezi pravou a levou částí objektu je zajištěna propojením pod hlavním sálem Architektura je součástí Lednicko-valtického areálu, památky UNESCO. Na jeho zdech skví nápis: „Chrám tento, jasná ty Fébovo sestro, je zasvěcen tobě, bez škody ať roste k poctě tvé háj ten stále!“

Otevrírací doba: duben a říjen jen o sobotách 9-12, 13-16 květen, červen, září 9-12, 13-17 červenec a srpen 9-12, 13-18, zavírací den je pondělí

Aktuální informace o otevírací době a vstupném http://www.lednicko-valticky-areal.cz/rendez-vous.php

Zdroj: informační cedule u objektu:

 
 

ostatní reportáže tohoto ročníku

 
 

 
       
 

   

   

   

   

   

   

   

   

NAVRCHOLU.cz