r y c h l é   m e n u
Zámek ve stylu windsorské gotiky založen hrabětem Harrachem na zalesněném Lubenském vrchu r. 1841 jako stavba na zelené louce, jeden z nejmladších zámků v Čechách. Najdete nás na mapy.cz

 I n f o r m a c e

 
Hradec Králové
http://www.hradek-nechanice.cz/
28.10.2007
N 50° 13' 24.67" E 15° 40' 01.77"
v návštěvních hodinách
pouze exteriéry
na parkovištích u zámku
 
Hotel pro cizince, Jana Eyrová, Princ a večernice, Atentát, Tmavomodrý svět, Náhrdelník, Dobrodružství kriminalistiky, Panství, Andělská tvář, Kronika mladého Indiana Jonese, From Hell, Fišpánská jablíčka

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

 
   

Zámek byl postaven na zalesněném návrší zvaném Lubenský vrch.Vedle zámku Hluboké nad Vltavou je zámek Hrádek u Nechanic  nejvýznamnější stavbou romantické architektury,která hledala své kořeny v gotickém slohu středověku a formálně se projevovala platňováním anglické gotiky.Stavebníkem tohoto zámku byl hrabě František Arnošt Harrach 1615-1635 je dílem londýnského architekta Lamba.Provedením stavby byl pověřen vídeňský stavitel Karel Fischer,který přizpůsobil projekty k místu prostředí.Základní kámen  ke stavbě zámku byl položen 13.6.1841.Stavba trvala do roku 1854 jak je udáno na pamětní desce,která je umístěna nad vchodem do reprezentačních místností.V knihovně je na 4000 svazků z let 1584-1850,také v zámku jsou malířská díla německých,nizozemských a dalších evropských mistrů z 15.-18.století.

 

V rakousko-pruské válce roku 1866 byl v zámku zřízen vojenský lazaret,V letech 1911-1912 byl vybudován nový zámecký vodovod,roku 1914 zavedeno elektrické osvětlení.V roce 1945 zde měl sídlo štáb jedné z armád ukrajinského frontu,jemuž velel generál Govorov.Po roce 1945 se stal zámek majetkem československého státu.V letech 1959-1960 byl opraven,zejména byla rekonstruována obě průčelí.

 

Zámek Hrádek u Nechanic spolu se zahradou a rozlehlou oborou/400 ha/tvoří harmonicky uzavřený celek,který je vyhledáván návštěvníky Hradecka