r y c h l é   m e n u
Stavebníkem zámku byl Fr. Ferd. Kinský, pozdější nejvyšší kancléř Českého království, projektantem arch. Jan Santini Aichel, stavitelem Fr. Max. Kaňka. Stavba vyrostla v letech 1721 - 1723 na sz. okraji města. Byla nazvána Karlova Koruna na počest návštěvy císaře Karla VI., který zde pobýval při honech na podzim roku 1723, po své korunovaci na českého krále v Praze. Najdete nás na mapy.cz

 I n f o r m a c e

 
Hradec Králové
 http://www.zamekchlumec.cz/
23.5.2010
N 50° 09' 31.76" E 15° 27' 04.50"
v návštěvních hodinách
s poplatku
na parkovištích u zámku
 
 

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

 
   

Rod Kinských ze svého vysokého společenského a hospodářského postavení bylo vybudování nového zámku na návrší nad městem. Na počest císaře Karla IV. , který navštívil majitele v roce 1723 , dostal zámek Karlova Koruna.
Zámek byl postaven v letech 1721-1723 a to za Františka Ferdinanda Kinského/1668-1741/, který zastával řadu významných funkcí.Plány zámku vypracoval Giovanni Santini-Aichl a stavbu vedl František Maxmilián Kaňka.V blízkosti zámku byla postavena šestiboká zámecká kaple P.Marie ,která sloužila až do roku 1935 jako rodinná hrobka Kinských.Z roku 1761 pochází zámecká jízdarna, nechvalně proslulá tím,že v roce 1775, zde bylo po tři týdny vězněno 400 povstalých sedláků, kteří pak byli odvezeni k pražskému soudu.

V roce 1743 za syna Františka Ferdinanda Leopolda Kinského /1713-1760/ navštívila chlumecký zámek Marie Terezie a to svědčí o vážnosti, kterou požíval rod Kinských u vídeňského dvora.V polovině 18.století patřilo chlumecké panství s 51 vesnicemi k největším feudálním celkům. Za selského povstání roku 1775 nebyů zámek vydrancován, oddíl vzbouřených sedláků útočících na zámek byl odražen přivolanou vojenskou posilou.Z šesti synů Františka Ferdinanda Kinského se stali čtyři císařskými generály a panství se ujal Josef Leopold /1764-1831/, za jeho života sloužil zámek i kulturním účelům.

Roku 1818 se zde konalo české divadelní představení komedie s názvem HONZA KOLOHNÁT Z PŘELOUČE, kde spolu s chlumeckými studenty hrál mladý Václav Kliment Klicpera.Chlumecké panství vynikalo rybářstvím,ale i chovem koní. Velký hřebčinec za Norberta Kinského, byl rozšířen za Leopolda Kinského a pak hlavně za Jana Oktaviána /1813-1896/, Leopoldova syna , který zavedl do Chlumce nad Cidlinou tradici parforsních honů. Za Zdeňka Kinského /1844-1932 došlo koncem 19.století k opravě zámku, kterou provedl stavitel L.Lábler.V roce 1921 měl chlumecký velkostatek 14.675 ha. Ještě v letech 1927-1928 za Zdeňka Radslava Kinského byla provedena vnější úprava zámku v historizujícím slohu.

V době okupace byl zámek obsazen Němci a 10.prosince 1943 při rozmrazování vodovodního potrubí do základu vyhořel. Po zestátnění majetku Kinských v roce 1945 bylo podle návrhů architektů J.Buška a V.Kvasničky postupně započato s jeho nákladnou opravou. Práce byly dokončeny v roce 1969, kdy byl zámek zpřístupněn veřejnosti.V zámeckých prostorách byla instalována stálá expozice českého baroka.Zámek se po restitucích vrátil rodu Kinských a dnes můžete vidět zámecké pokoje,ale i obrazovou galerii.