r y c h l é   m e n u
Hrad Valečov Zajímavý skalní hrad, jeho podoba byla silně ovlivněna pískovcovými skalami,  v nichž byl částečně vytesán a z části vystavěn. První písemná zmínka o jeho majitelích je z let 1316 – 1318, z doby šarvátek zdejší drobné šlechty s Vokem z Rotštejna – jednou z větví rodu Valdštějnů. Najdete nás na mapy.cz

 I n f o r m a c e

 
Mladá Boleslav
http://www.bosen-obec.cz/valecov/
30.3.2014
N 50° 30' 38.37" E 15° 01' 35.36"
otevřeno v sezóně, prohlídka trvá cca 30 minut
 
na parkovišti pod hradem
 
RumplCimprCampr
   
   
   

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

 
   

Hrad byl vystavěn počátkem 14. století na jednom z výběžků skalní plošiny Mužského. Prvními majiteli byli Valečovští z Valečova, příslušníci nižší šlechty. V době husitské tu sídlili Bartoš a Bernard Valečovští, husitští hejtmani, kteří byli v přátelském vztahu s Janem Žižkou. Není divu - jejich majetek byl totiž kolem dokola obklíčen državou cisterciáckého kláštera Hradiště, což přinášelo nemalé hospodářské problémy. Situací po škončení husitských válek využil Jindřich z Vartemberka - v roce 1439  Valečov přepadl, vypálil a jeho majitelku Machnu, vdovu po jednom z bratří, uvěznil i s jejími dvěma syy, Z vězení se dostali až tehdy, co Valečov přenechali svému únosci.

Čtyři roky trvalo, než se Machnini synové Břeněk a Jan Valečovští domohli svého práva a získali hrad zpět. Další majitel, jejich bratranec Vaněk Valečovští z Kněžmostu, velký příznivec Jiřího z Poděbrad a od roku 1449 purkmistr Starého Města pražského to v roce 1452 dotáhl až na podkomořího královských měst, Díky významnému úřadu rozmnožil své jmění a mohl si dovolit i  náročnou stavbu nového paláce na Valečově.

Jak tvrdým oříškem byl Valečov pro nájezdy cizích vojsk, svědčí vpád křižáků z Lužice do Čech v roce 1468. Cizácké vojsko sice vypálilo všechny okolní vesnice i městečko Kněžmost, ale na dobře opevněný hrad si netrouflo a bylo posléze u Turnova vojskem Jiřího z Poděbrad rozprášeno.

Pak se majitelé hradě často střídali, v roce 1623 jej získal jako konfiskát Albrecht z Valdštejna, Po připojení hradu k mnichovohradišťskému panství jehío hvězda pomalu zhasínala. Nějaký čas tu ještě bydleli úředníci, ale v I, polovině 18. století byly budovy definitivně opuštěny. V 19. století chudina, obývající především skalní světničky při úpatí hradní skály. Z hradu se dochovalo především mohutné zdivo nového paláce neobvyklého ledvinového tvaru, přístupné po úzkém schodišti ve skále,s 2 m silnou obvodovou zdí, zbytky tesaných ostění v oknech, dvěma prevety a arkýřem.

 Starý palác připomínají rovněž pozůstatky zdí, vestavené do pískovcového bloku. Zajímavé je ve skále vyhloubené vězení tzv. Beneška s otvorem do podzemní hladomorny. Menší zbytky se dochovaly i z bývalého opevnění. Celý areál s labyrintem světniček, schodů, chodeb a dalších skalních prostor je velmi působivý, ne nadarmo je Valečov považován za jeden z našich nejkrásnějších skalních hradů. Zároveň je i nejrozsáhlejší a nejkomplikovanějším hradem tohoto typu v Čechách. Desítky dalších obytných i hospodářských prostor najdeme i ve skalách jv od hradu. Toto  velmi rozsáhlé opevněné sídliště zřejmě vzniklo v době husitské a zřejmě plnilo i funkci zimoviště polních vojsk