r y c h l é   m e n u
Na kopci-dvojčaty, které Sion tvoří je na prvním z nich Tourbillon.Trosky biskupského hradu pocházejícího z 13.století Najdete nás na mapy.cz

 I n f o r m a c e

 
 
http://www.sion.ch
2.8.2010
+N 46° 14' 13.59", E +7° 22' 4.31"
v návštěvních hodinách,
bez problemu
parkoviště v městě např pod náměstím - doporučuji
 
 

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

 
   

 

Na kopci-dvojčaty, které Sion tvoří je na prvním z nich Tourbillon.Trosky biskupského hradu pocházejícího z 13.století. První majitel hradu byl biskup Bonifác de Challata.Hrad byl několikrát obléhán a také architektonicky upravován a v roce 1788 lehl popelem. Samotný hrad se sice ocitl v troskách, ale dochovala se značná část hradeb. Nevelkou kapli s žebrovou klenbou a reliéfně zdobenými hlavicemi krášlí středověké nástěnné malby. Nejznámější z biskupů kardinál Matthew Schiner/1465-1522/, je stále hrdinou kantonu, i když jeho plány byly i chybné. Nutil Konfederaci, tehdy ještě mladou ke spojení s papežem, což ji přivedlo do války s králem Francie a nakonec u Marignana i k porážce.