r y c h l é   m e n u
Pozůstatky knížecího hradu na Zámeckém kopci v Cieszyně. Osídlen již ve 2. stol. př. n. l. Na přelomu 9. a 10. stol. slovanské hradisko, Najdete nás na mapy.cz

 I n f o r m a c e

 
 
 
1.5.2007
49°45'3.396"N, 18°37'33.995"E
volný přístup,
bez problemu
 
 
 

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

 
    

 

Pozůstatky knížecího hradu na Zámeckém kopci v Cieszyně. Osídlen již ve 2. stol. př. n. l. Na přelomu 9. a 10. stol. slovanské hradisko, přeměněné ve 14. stol. na. hrad. Od poloviny17.století chátrá a mění se v ruinu. Hrad v Těšíně najdete hned po překročení hraniční říčky. Za ní se vydáte doleva na zalesněný kopeček. Tam najdete zbytky kdysi obrovského hradu roztroušené po nynějším zámeckém parku. Zachovala se jen jedna ze čtyř věží z 14. století  Ta byla, poté co byly v 19. století odstraněny pozůstatky tohoto starého sídla těšínských Piastů, nyní slouží jako rozhledna. Dalším pozůstatkem kdysi mohutného hradu jsou zbytky mohutná věže s hladomornou , při které jsou na zemi odkryté základy několika místností bývalého hradu. Další stavbou v parku je  rotunda.

Letní rezidence Habsburků postavena na místě odstřelených zřícenin Dolního hradu v roce 1840., podle projektu J. Kornhäusela.

V roce 1838 povolal tehdejší majitel Těšínského knížectví, arcivévoda Karel Habsburský, z Vídně slavného architekta, představitele rakouského klasicismu, Josefa Kornhäusela, aby vedl projekt přestavby a výstavby těšínské knížecí residence Habsburků

Kornhäusel doporučil odstranit na vrcholu kopce pozůstatky zřícenin hradu kromě románské rotundy a Piastowské věže a na jejich místě založit anglický park. Pozůstatky tzv. Dolního hradu (předhradí) využil k výstavbě tzv. loveckého zámku a přilehlé oranžerie (ta byla rozebrána v r. 1966). Obě stavby byly dokončeny v roce 1840. Slavný architekt také „vylepšil“ vzhled románské rotundy, kdy jí vtiskl nový klasicistní vzhled a vytvořil z ní pavilón s velkými půlkruhovými okny, klenbami a dvojicemi sloupů po stranách. V nové budově na severním svahu kopce byl v roce 1846 vybudován nový zámecký pivovar. V roce 1914 nechal arcikníže Bedřich (Friedrich) Habsburský vybudovat v parku umělé romantické zříceniny. Ty byly nedávno odstraněny a pod nimi nalezeny základy středověké obranné bašty.

 

 
<