r y c h l é   m e n u
Skalní hrad založen na vysoké skále ve 14. stol., zbořen r. 1447. Dochovány nepatrné zbytky zdí a schodiště. Vrchol dostupný po železných schodech, daleký výhled   Najdete nás na mapy.cz

 I n f o r m a c e

 
Náchod
 
14.7.2006
N 50° 35' 45.96"  E 16° 08' 04.92"
v otvírací době Teplických skal
 
na parkovišti u vchodu do Teplických skal
 
 

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

 
   

Zakladateli hradu byli páni ze Skalice, kteří drželi také nedaleký hrad Adršpach a hrad Vízmburk. Své jméno získal Střmen podle jejich erbu, na němž byl vyobrazen třmen. Hrad byl založen pravděpodobně kolem roku 1250. Je uveden v Majestas Carolina krále Karla IV., jinak se ale v písemných pramenech uvádí výjimečně. Kolem roku 1362 držel hrad Tas z Rýzmburka. Po roce 1363 koupil Střmen Hynek z Dubé a z Náchoda, když prodal Náchod. Po něm jej držel jeho syn. Páni z Dubé se jako majitelé hradu připomínají ještě k roku 1436.

 

      Jeho další osudy jsou ale neznámé. Obecně se soudí, že se dostal stejně jako Adršpach a Skály do rukou husitů a byl zničen ještě za husitských válek, nebo potom v roce 1447. V seznamu hradů, které byly toho roku Slezany vykoupeny a poté zbořeny, se ale neuvádí.V deskách zemských je však Střmen uveden ještě k roku 1534 jako hrad zbořený a v roce 1607 dokonce jako pustý zámek. Písemné prameny uvádějí, že stavebního materiálu bylo použito při stavbě obydlí vesnice Třmeny doložené poprvé roku 1606. Ves začala později užívat názvu Stegreifen. V současnosti se jmenuje Kamenec a je součástí města Teplice nad Metují. Dnes připomínají hrad Střmen jenom otesané skalní stěny, zářezy pro trámy a zbytky schodů. Na nejvyšším skalisku, kde stávala hradní věž, je vybudována vyhlídková plošina.