r y c h l é   m e n u
Hrad z bílého kamene byl založen na dvou skalách ve 13. století jednou větví rodu Wehingenů která se nazývala Sirotci (latinsky Orphanus, německy Waisen). Po nich také hrad dostává své jméno (Waisenstein) zkomolením a pro svou polohu na skále se též později nazývá Rasenstein (ostrý kámen). Najdete nás na mapy.cz

 I n f o r m a c e

 
Břeclav
http://www.zamekletovice.cz/
27.7.2008
N 48° 50' 42.86"  E 16° 38' 25.45"
volný přístup z obce Klentnice
bez problému
 
 
O statečném kováři, Třetí skoba pro kocoura

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

 
   

Na Pálavě najdeme jednu z nejhezčích a nejromantičtějších hradních zřícenin u nás. Její bílé zdivo jakoby bylo přímým pokračováním vápencových útesů. Má neobvykle mnoho jmen, říká se mu Waisenstein, Rasenstein, Rossenstein, ale taky poeticky Růžový hrádek. Byl založen zřejmě kolem 13.-14.století jednou z větví švábského rodu Wehingenů, také nazývanou Sirotci, neboli Waisové. Stavebníkem by měl být Siegfried Waise, který se po hradu psal v roce 1305. Jím však hlavní větev tohoto rodu vymřela a Sirotčího hrádku se zmocnili mikulovští Liechtenštejnové, kteří jej pak drželi více než dvě století. V roce 1504 při dělení majetku připadl spolu s blízkým hradem Děvičky nejstaršímu synu Kryštofovi. Kolem poloviny 16.století byl zřejmě opuštěn a změnil se v ruiny, jako o pustém se o něm poprvé hovoří v roce 1590.

 Sirotčí hrádek byl vystavěn na dvou strmých vápencových skaliscích, oddělených hlubokou roklí, z níž je vchod do krasové jeskyně. O něco přístupnější je jižní část, jejíž plochu zaujal nepravidelný, zhruba trojúhelný blokový palác, do nějž se vstupovalo přístavkem na jižní straně. Směrem na západ se výrazně zužoval a byl zakončen štíhlou válcovou věží. Na opačné straně byla do skály vyhloubena cisterna. Palácové zdivo se dochovalo do výšky asi 8 metrů. Se severní částí hradu na protilehlém útesu byl palác spojen zřejmě mostem nad nejužší částí rokle. Na  tomto druhém zhruba obdélném skalisku se dochovaly jen základy obvodových zdí a spodek hranolové věže.

pověst:

Jistý templářský rytíř prý kdysi dávno porušil slib a žil na zdejším hradě se ženou. Řádový soud jej za to odsoudil k smrti a dal popravit. Jeho duch se ve zříceninách zjevuje dodnes, spolu s přízrakem svého syna, rovněž templářského rytíře. Občas tu bylo možné spatřit i jiné strašidlo a to černého ohnivého psa. Objevoval se především v noci, proto se nedoporučovalo na hrad po setmění chodit.