r y c h l é   m e n u
Jeho původní název byl Husí nůžka. V pozdějších letech se stal loupežnickým sídlem, a proto byl vypálen. Dochovala se pouze spodní část čtverhranné věže, ve které se našli české groše z doby Václava IV.

 I n f o r m a c e

 
Jičín
 
26.3.2016
50.4771364N, 15.2766081E
bez omezení
fotografování bez problému
parkování pod hradem omezené místo, jinak v Prachově a pěšky po zelené a červeníé TZ, nebo v Pařezské Lhotě
 
 
   

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

   

Historie hradu Pařez počíná v 70. letech 14. století, kdy je v písemných pramenech - v přesně v roce 1372 - zniňován Petr z Pařezu. K roku 1403 je pak připomínán Petrův potomek - Jan z Pařezu. Tehdy se hrad nazával Husí nůžka. Otázka zániku hradu však není zcela jasná. Písemné prameny naznačují, že mohl být opuštěn již v roce 1430 za Ctibora z Pařezu. Na základě archeologických pramenu můžeme poměrně spolehlivě konstatovat, že hrad nepřežil do druhé poloviny 15. století a jeho zánik v době husitských výlek se tak jeví jako pravděpodobný. Násilnému konci hradu by mohla nasvědčovat nalezená kamenná koule do bombardy. V 19. století byli majitelé hradu bratři Matoušové, kteří ho po první svědové válce prodali Schlikům, jimž patří i v současnosti.

Stavební dispozici patří Pařez do okruhu gotických hradů 14. století s čtvercovou kamennou věží, jejiž zbytky jsou patrné v západní části. Nad sklepy vytesanými do skály nejspíše hrázděný palác. Strategická poloha hradu na pískovcovém suku, byla pravděpodobně posílena systémem vodních nádrží, jejichž vypuštěním došlo k rozbahnění okolního terénu.

Roku 1813 měl hradní zříceninu osobně navštívit rakouský císař František I., který v té době pobýval na jičínském zámku, kde vedl jednání protinapoleonské koalice, Rychtář Pařezské Lhoty pak prý dona dlouho uchoval lískovou hůl, o kterou se císař při svém výstupu na hrad opíral.

Pověst o vzniku hradu: Jistý chalupník prý při výlovu rybníku u Ostružna v Českém ráji nalezl v bahně záhadnou lahvičku, v níž byl uvězněn mocný džin. Duch slíbil chalupkovi tři přání když ho propustí. Prý stonásobně zvětší tři věci, jichž se muž dotkne. Pak už to šlo ráz naráz - a tak prý vznikl hrad Kost z odhozené kosti, hrad Pecka z třešňové pecky a hrad Pařez z pařezu, na který šokovaný chalupník usedl

Zdroj: info tabule pod hradem