r y c h l é   m e n u
Hrad byl postaven roku 1418 Friedrichem z Freyberg a na Eisenbergu, nejstarším synem stejnojmenného hradního pána vedlejšího hradu Eisenberg Najdete nás na mapy.cz

 I n f o r m a c e

 
 
 
13.6.2007
+47° 36' 49.02", +10° 35' 15.82"
volný přístup
 
pod hradem u chaty nad městečkem Pfronten
 
 

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

 
    

Historii připravil náš zahraniční dopisoval Jarek ze Stuttgartu

Poloha hradu:

Hrad se nachází asi čtyři kilometry severně od městecka Pfronten v kraji zvaném Allgäu. Hrad stoji na kopci zvaném Isenberch, který je vysoký asi 1.000 metru a patři k Tannhemerskému pohoří nedaleko stejnojmenné vesnice Eisenberg

Hrad byl založen okolo roku 1315 zemany ( vladyky) z Hoheneggu. Hoheneggerové tímto přesídlením na sever, do Allgäu, tak vyhnuli expanzivním plánům tyrolského hraběte Merharda II., který se již před tím zmocnil jejich dvou hradů Loch a Vilsegg. První písemná zmínka o hradu je doložena okolo roku 1340. Ale již roku 1382
musí Hoheneggerové svoje hradiště odstoupit rakouskému arcivévodovi Leopoldovi, který pak hrad a celé panství udělil jako léno Friedrichovi z Freybergu, který byl zetěm posledního svobodného pana Bertholda z Hoheneggu.

Během selských válek byl hrad hned 1525 poškozen, za což ale byla rodina vlastníka o deset let později odškodněna. Ke konci 30-ti lete války postihnul hrad Eisenberg stejný osud, jako dva sousední hrady Hohenfreyberg a Falkenstein. V záři roku 1648 rozhodla tyrolská vláda vzhledem k hrozbě blížícího se protestantského vojska o dalším osudu všech svých třech obranných bodech v Allgäu. Hrady byly vyklizeny a zapáleny, aby se nedostaly do rukou nepřítele a nemohly mu sloužit jako základny.
 


Protestanti vsak směr svého pochodu změnili, takže obětování všech tří hradů se ukázalo jako zbytečné a nesmyslné. Všechny tři hrady jsou od těch dob neobyvatelné a jsou z nich do dneska dochované jen zříceniny.

Zřícenina hradu zůstala až do roku 1952 ve vlastnictví rodiny Freyberg - Eisenberg. V tomto roce totiž zemřela poslední nositelka tohoto starodávného jména. Roku 1980 koupilo městečko Eisenberg zbytky hradu a o rok později společně se " Sdružením pro zachováni hradu Eisenberg začalo hrad restaurovat.