r y c h l é   m e n u
Zřícenina hradu Děvičky, nazývaného také Maidburk, Maidenburg, Dívčí hrady či Děvín, stojí na strmém návrší na severovýchodním okraji Pavlovských vrchů nad obcemi Dolní Věstonice a Pavlov Najdete nás na mapy.cz

 I n f o r m a c e

 
Břeclav
 
27.7.2008
N 48° 52' 33.47" E 16° 39' 43.27"
volný přístup z obce Pavlov
bez problému
 
 
 

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

 
   

Také se mu říkalo Maidburk , Maidenburg , Dívčí hrady. Zdá se, že byl založen jako královský již počátkem 13.století, i když z této stavební fáze se nic nedochovalo. Šlo zřejmě o sídlo z větší části dřevěné, jen s velkou zděnou obytnou věží, typickou pro nejstarší zeměpanské hrady na Moravě. Nejstarší zpráva o Děvičkách je z roku 1223 uvádí zdejšího kastelána Štěpána z Medlova, předka pernštejnského rodu.Koncem 13.století byly Děvičky přestavěny na zděný gotický objekt typu hradu s plášťovou zdí, během 14.století ještě doplněný malým příhrádkem a předhradím na severní a východní straně.

 

V roce 1334 udělil král Jan Lucemburský hrad v léno Liechtenštejnům, kteří jej připojili k mikulovskému panství. I nadále však byl udržován a v první polovině 16.století v souvislosti s tureckým vpádem do Podunají opraven a nově opevněn. Tehdy vyrostla na skalisku před šíjovým příkopem renesanční patrová dělová bašta na pětibokém půdorysu, břitem obrácená k přístupové cestě. Po roce 1572 , kdy mikulovské panství koupil Adam z Dietrichštejna, dostal Děvičky jeho syn Zikmund, který je koncem 16.století renesančně upravil. V roce 1645 obsadili hrad Švédové a před svým odchodem jej vydrancovali a vypálili. Pak tu sídlili už jen hlídač a hlásný, kolem roku 1750 byl však zpustlý areál definitivně opuštěn.

 

Dnes  zřícenina která je vidět široko daleko a je velmi kouzelná