r y c h l é   m e n u
Hrad pochází ze 13. století a leží přímo na břehu Ženevského jezera. Patřil savojským knížatům. Ti zde také zřídili vězení. Nejprominentnějším vezněm byl Francois Bonivard, který se provinil přesvědčováním Ženevanů, aby se spolčili se Švýcary proti Savojsku Najdete nás na mapy.cz

 I n f o r m a c e

 
Montreux
www.chillon.ch
5.8.2010
N +46° 24' 51.23",  E +6° 55' 38.60"
v návštěvních hodinách, u pokladny český tištěný průvodce - samoprohlídka
bez problemu
zámek je hojně navštěvovaný, parkoviště jsou přeplněná, cca 15 minut pěšky je placené parkoviště
 
 

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

 
   

 

Nejstarší písemná zmínka o hradu pochází z roku 1150, odkud se dovídáme, že savojský rod měl už v té době hrad a tím pádem i cestu podél jezera pod kontrolou.Skalnatý ostrůvek, na kterém je hrad vystavěn, vytvářel přirozenou ochranu a současně byl strategickým místem pro spojení mezi severem a jihem Evropy. Historii hradu poznamenaly hlavní tři období a to savojské ve 12.století až do roku 1536. Od roku 1536-1798 pak bylo období bernské a po něm následovalo období vaudské , které začalo od roku 1798 a trvá až dodnes.
Švýcaři, přesněji Berňané se v roce 1536 zmocnili vaudského kantonu a obsadili i Chillon. Po více než 260 letech hrad sloužil jako pevnost, zbrojnice a vězení.Během Vaudské revoluce v roce 1798 Bernští Chillon opustili. Ten se při vytvoření Vaudského kantonu v roce 1803 dostal do jeho vlastnictví.
Archeologické vykopávky, prováděné od konce 19.století, zejména pak práce místního archeologa Alberta Naefa /1862-1936/ prokázaly, že lokalita Chillonu byla osídlená už v době bronzové.Rekonstrukce památky pokračuje dodnes. Most je z 18.století, který překlenuje přírodní hradní příkop. Při vykopávkách prováděných na začátku 20.století se zde našlo mnoho předmětů z historie hradu Chillionu, třeba kamnové kachle, kůže, úlomky nádobí a skla. Věž v dnešní podobě pochází z 15.století a sloužila k ochraně mostu a vstupu do hradu. Stěny a dymnik krbu jsou zdobeny malbami z let 1898-1899, vytvořenými na základě zachovalých fragmentů.Tato výzdoba byla stejně jako většina maleb v hradu vytvořena klihovou temperou, byla to technika používaná ve středověku, kdy se barevné pigmenty smísí s vodou a klihem.


První nádvoří je obklopeno provizorními budovami.původně nebylo nádvoří tak velké, tuto svou velikost získalo až po zemětřesení v roce 1584.Hradní sklep, který bezpochyby pochází z 11.století byl později rozšířen a také přebudován.Dnešní podoba podzemních prostor pochází ze 13.století, pro které jsou typické gotické klenby a místo sloužilo jako sklep a skladiště. Další místnost je sklad , kde je vidět skála, na které je hrad postavený. Také tento prostor pochází ze 13.století a sloužil jako zásobník zboží i jako útočiště pro posádku. V 17. a 18. století byl upraven ve zbrojnici pro bernskou flotilu. Třetí podzemní místnost sloužila jako vězení a čtvrtá místnost, také pod názvem tajná branka byla využívána jako sklep. Také mohla sloužit k vykládání zboží nebo i v případě potřeby k úniku přes jezero.To se přihodilo v roce 1536, kdy hrad obsadili bernská vojska. V 16.století tento prostor pravděpodobně sloužil jako popraviště. Pátá podzemní místnost byla zásobovací sklad na potraviny, později na zbraně a kolem roku 1290 přebudována na vězení. Jako vězení vděčí za slávu díky anglickému básníkovi Lordu Byronovi, který ve své básni The of Chillon/ Vězeň chillonský/ popisuje uvěznění Franqois Bonivarda /1493-1570/ v tomto vězení. Na konci 19.století během vykopávek byla odkryta krypta, ležící pod prvním nádvořím.Pravděpodobně to byla kaple, pocházející z 11.století a ve 13.století přestala sloužit, kdy byla postavena nová kaple v horní části hradu.Do dnešní doby se tak zachovaly zbytky oltáře a schodiště.


Hradební opevnění pocházející z 13.století, je první opevnění. Na druhém nádvoří ve středověku bydlel v budovách správce hradu, savojský důstojník s funkcí kastelána. Průchod mezi prvním a druhým nádvořím byl užší a rozšířen byl až v roce 1836 , aby zde mohly projet děla.Věž uprostřed hradeb pochází z 11.století a je nejstarší budovou, kterou dnes můžeme obdivovat. Sál, nebo také správcova jídelna získal středověký vzhled při rekonstrukci ze začátku 20.století. Dubové sloupy jsou originální a pocházejí ze 13.století, také kazetový strop a krb jsou původní a pocházejí z 15.století.Jen malby na stěnách jsou technikou tempery provedeny podle vzoru z 13.století a plátna kopiemi středověkých tapisérií. Tato místnost byla obytná, proto jsou zde velká okna ze 13.století, za savojského období to byla jídelna a v bernském byl sál rozdělen na dvě místnosti, kdy jedna část sloužila jako kuchyně a druhá jako salon. V prvním patře pak je aula nova, sál sloužící k reprezentativním účelům. Byl ve 20.století restaurován a výzdoba stěn, vymalovaná podle nálezů zachovaných v camera domini.Štít se savojským erbem pochází z 15.století. Dalé vstupujeme do předpokoje, kde bylo za savojských služebnictvo a tato místnost byla restaurována v roce 1931. Z této místnosti vstoupíme do ložnice, která je malovaná na bílém podkladu, kterou zdobí rostliny, ovoce a zvířata a pochází ze začátku 17.století. Odtud vstoupíme do pokoje pro hosty, kde stěny ve spodní části jsou vymalovány grisaillovou malbou na bílém podkladu a pochází z roku 1587. Nad ní jsou rozsáhlé zbytky výzdoby ze 13.století. Poté následuje erbovní sál, za savojských přijímací sál. Krb a kazetový strop pocházejí z 15.století a polychromovaný vlys je zdoben erby bernských rychtářů, chillonských kastelánů, kteří hrad obývali v době let 1536-1733. Dále se dostaneme do pokoje pána, také můžeme říci ložnice pro savojská hrabata a pak vévody. Tento pokoj byl postaven za Petra II. Savojského ve 13.století a ve 14.století byl celý přestavěn a malovaná výzdoba pochází z tohoto období. Strop zdobí liliové květy a kříže, které jsou vyřezány z cínových plátů. Zde je točité schodiště, kde se vstupovalo na hradní ochoz, nebo sestoupit do soukromé kaple. Z ložnice jdeme do salonku, kde za středověku byla odpočívárna, šatna ,kde je rohový krb s nástěnné malby pocházející ze 13.století, strop je z 15.století.Zde je i místnost, latrína, dvojitý záchod, který se používal hromadně.


Sestoupíme po schodech dolů a vejdeme do sálu s dřevěným obložením, kde ve 14.století byly dámy savojských hrabat. Originální strop z 15.století byl do Chillon přemístěn z Villeneuve a instalován v roce 1931. Dřevěné obložení také z Villeneuve bylo restaurováno v roce 1925. Vnitřní nádvoří, kterému se ve 13. a 14.století říkalo peliu, nebo také kamna bylo dřív velkým sálem vyhřívaným kamny. Ve středověku sloužilo jako dílna pro zaměstnance hraběte. Po příchodu Bernských v 16.století bylo zničeno a nádvoří i sál pod ním byly zrestaurovány na začátku 20.století. Odtud vstoupíme do kaple svatého Jiří, soukromou kaplí savojských hrabat a později vévodů. V době reformace sloužila jako sýpka a potom v bernském období jako sklad střelného prachu. K funkci kaple se vrátila v 19.století, kdy se z ní stalo místo bohoslužeb pro vězně, když byl hrad přeměněn v kantonské vězení.
Třetí nádvoří, také čestné nádvoří bylo oklopeno soukromými příbytky Savojanů. Zde se nachází sál, za Savojských přijímací sál pro bankety a oslavy. Ze sálu z 13.století se během bernského období stal mlýnský sál, protože sem byl instalován mlýn a lis.V roce 1839 se mu říkalo justiční sál. Sloupy zde jsou z černého mramoru a okna pocházejí ze 13.století.Strop a krb jsou z 15.století a tento sál a dva následující je dnes možné si pronajmout pro gala večeře, kokteily nebo koncerty. Další místností byla ve 13.století ložnice, v bernském období jako sklad střelného prachu a lisovna.V 19.století pak jako sklad dělostřelectva. Jdeme do mučírny , kde v době savojských byl salonek , také jako šatna.Malba na stěnách i na stropě byla restaurována v roce 1898. I zde je sál s maketami, kde za savojských byla soukromou kaplí z doby 13.století.Matety, vytvořené na základě výsledků 38 let prací, které vedl architekt Albert Naef, ukazují etapy výstavby hradu.


Čtvrté nádvoří bylo zcela koncipováno k obraně a ovládání bývalé přístupové cesty, tlusté zdi, úzké otvory a prvky obranné architektury jako jsou obranné chodby, podsebití a obranné valy. Hned vedle je obranná věž, kde kolem roku 1230 byly postaveny tři půlkruhové věže, které byly později zvýšeny o několik pater a často byly upravovány k obraně hradu. Tato věž je druhou obrannou věží. Třetí věž byla zřízena pro vojáky posádky v 16. a 17.století hlídající vstup do hradu. Ještě zde je pokladnice, místnost , kde byly ve 13.století uchovávány cenné předměty, vlastnické listy a další listiny, archív savojského rodu a v roce 1815 byla přebudována na schodiště. Poslední co můžeme na hradě vidět je hlavní věž postavená téměř uprostřed chillonské skály, která pochází pravděpodobně z 11.století. Sloužila jako hlavní útočiště i symbol moci plnila i funkci obranné pozorovatelny, později skladu i vězení a skladiště střelného prachu.


Tento pohádkový hrad, který jsme navštívili, je opravdu ozdobou a stojí ho navštívit, problémy mohou nastat s parkováním u hradu, které je vždy beznadějně plné, je možno využít nedalekého placeného parkoviště a na hrad dojít pěšky cca 15 minut okolo jezera.

 

 

.