start cíl přes

km

zobr
           
  Barborka Smrk Praděd, Švýcárna, Klínovec, Červenohorské sedlo, Vřesova studánka, Keprník, Šerák, Ramzová 32  
  Červenohorské sedlo Kouty n. Desnou Klínovec, Malý Jezerník, Švýcárna, Praděd, Švýcárna, Petrovka 21

  Jeseník Jeseník Křížový vrch, Zlatý Chlum, Čertovy kameny 8

  Jeseník Lipová Lázně Jeseník, Lipová, Lipová Lázně, Horní Lipová, lesní bar a zpět 19

  Jeseník Jeseník Rejvíz, Opavská lesní, Videlské sedlo, Švýcárna, Červenohorské sedlo, Šerák 60

  Karlova Studánka Ovčárna vodopády Bílé Opavy, Praděd 14

  Karlova Studánka Karlova Studánka vodopády Bílé Opavy, Barborka, Praděd, Ovčárna, vodopády Bílé Opav 19

  Karlova Studánka Hvězda vodopády Bílé Opavy, Švýcárna, Vysoký vodopád, Praděd, Ovčárna 26

  Karlov Karlov Velký kotel, Ovčárna, Velký kotel 17

  Kouty n. Desnou Kouty n. Desnou Přemyslov, Bukovina, Tři kameny, Bukovina, Přemyslov 19

  Kouty n. Desnou Kouty n. Desnou Pod Medvědí horou, vodopády Borového potoka, Dlouhé Stráně-dolní nádrž 17

  Kouty n. Desnou Ramzová po Suchou horou, Vřesova studánka, Keprník, Šerák, Čerňava 18

  Malá Morávka Ovčárna Karlov, Velký kotel, Ovčárna, Praděd 20

  Malá Morávka Karlova Studánka Velký kotel, Ovčárna, Barborka, vodopády Bílé Opavy 19

  Nové Losiny Nové Losiny Tři kameny 6

  Ovčárna Ovčárna Švýcárna, Praděd 13

  Ovčárna Ovčárna Praděd 8

  Petrovy boudy Petrovy boudy Biskupská kopa 3

  Ramzová Ramzová Klín, Smrk, Petříkov 12

  Ramzová Skřítek Šerák, Keprník, Vřesova studánka, Červenohorské sedlo, Klínovec, Švýcárna, Ovčárna, Vysoká hole, Jelenní studánka, Ztracené kameny 38

  Rejvíz Rejvíz mechové jezírko, Vrchovištní potok 6

  Rejvíz Zlaté hory Kazatelny, Zámecký vrch, pramen Opavice, Horní údolí, Koberštejn, Biskupská kopa 34

  Rešov Rešov Rešovské vodopády 4

  Skřítek Skřítek Krtinec, Rabštejn, sedlo Skřítek 17

  Skřítek Barborka Ztracené kameny, Jelenní studánka, Vysoká hole, Ovčárna, Praděd 19

  Skřítek Ovčárna Ztracené kameny, Jelenní studánka, Dlouhé Stráně, Divoký důl 21

  Šumperk Šumperk Zlatník, Prameny, Hrabenov, Ruda, Bohutín, Bludov 28

  Šumperk Šumperk Krásné, Rabštejn, Dlouhý potok, Třemešek, Libina, Obědné, Šebená, Dlouhomilov,Podlesí, Kralec 50

  Valšov Bruntál Černý most, Bílý kříž, Velký Roudný, Valšov, Slezský Kočov, Uhlířský vrch 30

  Vrbno p. Prad Vrbno p. Prad Orlík, Videlský kříž, Švýcárna, Ovčárna, vodopády Bilé Opavy, Karlova Studánka, Hvězda, Malá Hvězda 44

  Vrbno p. Prad Skřítek Bílý potok, Videlský kříž, Švýcárna, Praděd, Ovčárna, Vysoká hole, Jelenní studánka, Ztracené kameny 35

  Zlaté hory Zlaté hory Ondřejovice, Javorná, Čertovy kameny, Zlatý Chlum, Rejvíz, Dolní údolí, 32

  Zlaté hory Zlaté hory Ondřejovice, Javorná, Čertovy kameny, Zlaté Chlum, Rejvíz, Lurdská kaple, Horní údolí, kaple sv. Anny, Edelštejn 36

  Zlaté hory Zlaté hory Zlatorudní mlýny, Dolní údolí, Příčný vrch, Heřmanovice, Petrovy boudy, Biskupská kopa 27

  Zlaté hory Zlaté hory Ondřejovice, Javorná, Čertovy kameny, Zlatý Chlum, Rejvíz,Horní údolí, prameny Opavice, Heřmanovice, Petrovy boudy, Biskupská kopa 50

 

tyto trasy jsem sám absolvoval, máte-li nějaký zajímavý tip, napište mi do vzkazů

NAVRCHOLU.cz