r y c h l é   m e n u
Dobře zachovaná a opravená zřícenina hradu na místě předsunutého opevnění hradu původního, který je nazýván jako "Starý hrad" a jehož zbytky se nacházejí severozápadně. Vznik hradu je nejasný, někdy je kladen do II. poloviny 13. století, jiní autoři se domnívají, že vznikl počátkem 14. století jako náhrada za zničený hrad Obřany Najdete nás na mapy.cz

 I n f o r m a c e

 
Blansko
http://www.novyhradublanska.info/
8.5.2010
N 49° 19' 27.33" E 16° 38' 31.12"
v návštěvních hodinách
bez problému
v Adamově - pak po zelené TZ
 
V erbu lvice

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

 
   

Nový hrad /také Ronov/ , byl původně zeměpanským hradem. Vybudován byl ve 14.století na vysokém a strmém ostrohu obtékaném řekou Svitavy, aby střežil strategickou cestu z Brna blanenckým údolím. Na počátku husitských válek zastavil král Václav IV. Nový hrad pánům z Boskovic v jejichž držení zůstal až do vymření rodu v roce 1597, kdy jej pak zdědili Lichtenštejnové.

V roce 1470 dobylo Nový hrad vojsko uherského krále Matyáše Korvína a od té doby chátral. Zpustlý hrad obnovili v roce 1793 bratři Dobeš a Beneš Černohorští z Boskovic, kdy rozšířili jeho předhradí a učinili z něho opravdovou pevnost. Hrad pak odolával všem útokům až do roku 1645, kdy jej dobyli Švédové a zapálili (16.7.1645).

Švédové, kteří měli mezi místními obyvateli své informátory, sem pronikli nepozorovaně ve směru od Babic. Také posádka se nechovala moc obezřetně, údajně byla opilá a hrála v otevřené bráně kostky. Švédové tak snadno získali nejen strategicky významný objekt, ale i velké zásoby potravin a cenností, peníze a písemnosti, které sem ve víře, že je hrad nedobytný, byly převezeny z klášterů a kostelů v Pozořicích, Zábrdovicích, Králově Poli, Vranově a Křtinách. Vítězné vojsko pobralo veškeré cennosti, jídlo, víno, zbraně, střelivo i dobytek, nábytek Švédové vyházeli z oken, vytrhali dveře a okna, rozbili bránu a most. Na hradě pak založili oheň, do kterého naházeli veškeré knihy a písemnosti. Kořist odvezli na 16 vozech, zbytek posádky, úředníky a mnichy z Vranova a ze Křtin, kteří se tu ukrývali, odvedli do zajetí. Hrad prý zradil muž z blízkých Olomučan Vavřinec Vokoun, za což ho později stihl krutý trest. Lidé ho chytili a svrhli do 11 m hluboké propasti v jeskyni poblíž Křtin, která se dnes po něm jmenuje Vokounka.

 

 K částečné opravě hradních zřícenin došlo už v roce 1655 a to z obavy před nájezdem Turků. V roce 1706 byla postavena nová věž náhradou za starou, zničenou při dobytí Švédy. Při budování železnice v roce 1842 byla tato věž částečně snížena z obavy, že by se mohla zřítit do údolí. Z dochovaných zřícenin Nového hradu můžeme poznat jeho celkový gotický areál. Je rozložen na půdoryse nepravidelného mnohoúhelníku,dodnes obehnán mohutnými hradbami se střílnami a s příkopy. Přístup od západu je bránou s nápisem Dobeš a Beneš z Boskovic a z Černé Hory.Také znaky pánů z Boskovic a jejich manželek. Vlastníkem zříceniny byla Vysoká škola zemědělská v Brně. Dnes je soukromým majetkem.Také dnes můžete obdivovat válcovou věž,která je až na střechu opravená,nebo i další opravené části hradu.