r y c h l é   m e n u
Zámek Raduň stojí na mírném návrší na okraji stejnojmenné obce v Moravskoslezském kraji, Najdete nás na mapy.cz

 I n f o r m a c e

 
Opava
http://www.zamek-radun.cz/
10.5.2008
 N 49° 53' 24.72" E 17° 56' 37.68"
dle návštěvních hodin
pouze exteriéry
parkování u zámku
 
Konto separato, Dvě vdovy, Bude-li mi jíti přes údolí smrti, Bludiště, Kean, Arrowsmith, Zlatník Ondra, Inkoustový měsíc, Dábělské klíče, Puschne, Emerited Marriage

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

 
   

První zpráva o Raduni pochází z roku 1320,kdy ji vlastnil Fridrich z Raduně.Jeho rod držel ves až do 70.let 15.století.Jako poslední z rodu se uvádí rok 1464 Bavor z Raduně.Zřejmě již vladykové z Raduně si tu postavili tvrz,která je však poprvé zmíněna až v roce 1475,kdy opavský kníže Viktorín prodal raduńský statek Václavovi z Tvorkova.Tvorkovští pak drželi statek s přestávkou let 1476-1505,kdy náležel Albrechtu Kavanovi z Dědibab,až do druhé poloviny 17.století.

Asi v polovině 16.století,pravděpodobně za Jiřího z Tvorkova/1544-1586/byl na místě nepohodlné tvrze postaven renesanční zámek s parkem,rybníkem a skleníky.Po roce 1652 přešel raduňský zámek sňatkem do rukou hrabat z Vrbna a od nich roku 1688 opět sňatkem na svobodné pány Bocky.Po rychlém vystřídání několika majitelů během 18.století získali zámek v roce 1780 Mönnichové,později Larischové-Mönnichové.Majitelé v 18.století na zámku však nebydlela a zámek rychle chátral a pustl.V letech 1816-1822 proto dal tehdejší majitel panství Jan Larisch-Mönnich  zchátralou renesanční budovu zbourat a na jejím místě vystavěl stavitel Antonín Onderka podle plánů opavského architekta K.J.Englische nový empírový zámek.

Takřka zároveň byla provedena i nákladná úprava zámecké zahrady v přírodně krajinářský park,který tehdy náležel mezi nejkrásnější zámecké parky v našich zeních.Oo roku 1832 vlstvil raduňsý zámek kníže Gebhart Leberecht Blücher,který dal v roce 1849 v duchu soudobých romantických představ postavit u zámku kamennou hradební zeď a k jižnímu křídlu na nádvoří přistavět vysokou válcovou věž.Další přestavbu provedl jeho syn Gebhart mladší v letech 1883-1912,kdy získal dnešní podobu.Blücherům patřil raduňský zámek až do roku 1945.Po roce 1945 byla v zámku škola a kanceláře,později následovaly opravy a v roce 1984 byl zámek otevřený pro veřejnost.

Dnes si zde můžeme prohlédnout knihovnu s téměř 16 000  svazky,dále soubory luxusního porcelánu,skla a stříbra,malířská i sochařská a grafická díla.Příjemná je  také procházka parkem s několika rybníky.

P.S. prohlídku mohu jen a jen doporučit, velmi nádherná expozice, která musí být při noční prohlídce ještě krásnější, o možnosti nočních prohlídek sledujte oficiální web, fotografie z interiéru nejsou, v zámku je zákaz focení