r y c h l é   m e n u
Tvrz postavili na přelomu 16. a 17. století Cetrysové z Kynšperka. V letech 1726 - 1734 postavili v jejich místech Harrachové rozsáhlý barokní zámek, v roce 1758 rozšířený přístavbou kaple spojené se zámkem dřevěnou chodbou. Najdete nás na mapy.cz

 I n f o r m a c e

 
Nový Jičín
http://www.zamek.kunin.cz
1.5.2008
N 49° 38' 33.56" E 17° 59' 24.37"
v návštěvních hodinách
pouze exteriéry + jedna místnost - upozorní průvodce
před kostelem či nedalekém parkovišti přes říčku Jičínku
 
 

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

 
   

Zámek Kuním-dříve Kunvald náležel ve 14.století k panství  Starý Jičín.Roku 1380 zde seděl Ignác ze Žampachu ,roku 1382 Artléb de Turri,v letech 1402-1426 Racek  Pohořílka z Kunvaldu a v roku 1433 štramberský purkrabí Martínek Kunvaldský.Zřejmě již tehdy stála v Kuníně tvrz,ale písemné zprávy nejsou.Když došlo v roku 1513 k dělení dědictví mezi Žerotíny,byl Kunvald  od panství Starý Jičín odtržen a stal se součástí fulneckého panství

Roku 1708 získala Kunvald Eleonora Lichtenštejnová,rozená hraběnka Thunová a po ní roku 1723 její dcera Eleonora,provdaná za císařského generála Fridricha Harracha z Rohrau.Za něho došlo k přestavbě .

Zámek v Kuníně postavil pro Fridricha Harracha z Rohrau v letech 1726-45 architekt J.L. Hildebrandt. Podle nepravidelného uspořádání místností bylo do novostavby pojato starší jednopatrové sídlo. Průčelí dvoupatrové budovy s mansardovou střechou jsou členěna piliastry u středního rizalitu zdvojenými.Roku 1758 vznikla zámecká kaple,její oratoř byla spojena s druhým patrem zámku krytou dřevěnou chodbou.Kaple byla roku 1811 přestavěna a později sestala samostatným farním kostelem. Pozornost zaslouží Eleonořina  vnučka Walburga,rozená Harrachová z Rotrau, známá  filantropka. Založila na svou dobu velmi pokrokový školský a výchovný ústav pro chlapce a dívky.v letech 1792-1814 , jehož nejslavnějším žákem byl František Palacký. Roku 1786 od zámku odstartoval první balón na našem území. V 19. století se po rodu Harrachů vystřídali Schindlerové Fürstenberkové, posledními majiteli byla od roku 1895 pak rodina Chlumeckých-Bauerů, které byl roku 1946 zámek zkonfiskován.
 

 

Škody způsobené za války napravila rekonstrukce v letech 1956-61, poté zámek sloužil Vysoké škole veterinární. Dnes je zámek ve správě Muzea Novojičínska a podle jeho ne zcela aktuálních stránek měl být veřejnosti zpřístupněn v červnu 2003.Zámek je krásně opraven a od roku 2006 ,kde jsou přivezeny od rodu  Bauerů i nějaké fotografie a jiné darované věci.Opravdu stojí za to se přijet podívat