r y c h l é   m e n u
jeden z největších hradů na Moravě

 z let 1228-1240

Najdete nás na mapy.cz

 I n f o r m a c e

 
Opava
 
6.5.2007
N 49° 48' 17.36" E 17° 46' 25.39"
volný přístup
 
v obci Dubová u kapličky, nebo v obci Podhradí u restaurace
 
 

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

 
   

Roku 1377 je poprvé zmiňován hrad Vikštejn a jeho majitel Vítek ze Šostýna. Jeho syn Bernard v polovině 80. let 14. století ve službách hlubčického vévody Mikuláše III. Opavského zemi jeho synovce Jana II. vévody opavského a ratibořského. Po Bernardově smrti roku 1394 zabavil hrad Přemysl I. Jeho synům hrad náležel až do roku 1461, kdy jej vévoda Arnošt postoupil Budivoji z Moravice. Po pěti letech však panství zkonfiskoval král Jiří z Poděbrad a svěřil jej Hynčíku Bírkovi z Násilé. V srpnu 1474 obsadil hrad uherský král Matyáš Korvín, brzy byl ale navrácen panu Hynčíkovi. Bírkové obnovili poškozený hrad.

 Snad už roku 1525 započal Jan Planknar z Kynšperka rozsáhlou renesanční přestavbu, která probíhala postupně až do 80. let 16. století. V roce 1626 obsadilo hrad dánské vojsko generála Mansfelda.  Roku 1646 byl hrad preventivně pobořen císařskými vojsky.
Renesanční přestavba hradu v druhé polovině 16. století výrazně změnila jeho podobu.  Na jejím místě byla ve 20. stoleté postavena romantická čtvrhranná věž.  K severu se nádvoří obracelo vstupní bránou z roku 1582 sevřenou mezi dvě třípodlažní budovy.
Pravděpodobně ve 2. čtvrtině 17. století byly před čelním příkopem, v té době ještě prohlubovaným, navršeny jakési "bastiony" chráněné ještě sypaným valem a mělkým příkopem.