r y c h l é   m e n u
zbytky hradu založeného na počátku 14. století přestavěný Jindřichem Škopkem z Dubé

 I n f o r m a c e

 
Chomutov
 
26.8.2015
50.3669325N, 13.1841836E   
bez omezení
fotografování bez problému
parkování v obci Lestkov nebo po TZ z Klášterce
 
 
   

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

   

Na výrazném dominantním kopci nad levým břehem Ohře poblíž Klášterce nad Ohří se ukrývají rozsáhlé zříceniny gotického hradu zvaný též Šumná. Při výstupu se pěkně zadýcháme - a možná při té štrapáci uslyšíme i ťukání permonických kladívek. To skřítci pilně pracují v nitru hory a dobývají zlato a stříbro, jiný hlídají velé poklady, které šumburský pán ukryl kdesi v podzemí.

Hrad vznikl jako Nový Šumburk za Viléma ze Šumburku někdy v letech 1431-35. Ten jej prodal v roce 1449 Vilémovi z Illburka a po něm se zboží chopili Fitzhumové. Jednoduchý objekt nemohl vyhovovat zvyšujícím se nárokům, proto byl na začátku 16, století výrazně přestavěn. Ještě v 16. století ale vyhořel, majitelé jej opustili a v 17., století zůstal objekt zříceninou. Hrad na půdorysu protáhlého lichoběžníku má na nejvyšším bodě zbytky hranolové věže, na protilehlé straně původní vstupní bránu, zbytky zdi výstavního paláce a hospodářské budov. Hrad je přesným dokladem toho, jaký strašákem byl rozvoj dělostřelectva v průběhu husitských válek - hrady tak vznikaly na vysokých opuštěných kopích na místech, které nebylo možné ohrozit střelbou. Dnes tvoří zřícenina romantický areál, ve kterém nechybí ani ohniště.