r y c h l é   m e n u
Historicky se Starý Jičín stal již na počátku 13. století tržní vsí. Při spojovacích cestách s okolím vznikaly další kolonizační osady. Kolem r. 1230 získal hrad Starý Jičín šlechtic Arnold z Hückeswagenu, který zastával místo v družině tehdejšího krále Přemysla Otakara I Najdete nás na mapy.cz

 I n f o r m a c e

 
Nový Jičín
http://www.stary-jicin.cz/
1.5.2008
N 49° 34' 56.40" E 17° 57' 47.83"
volný přístup, věž v návštěvní době
 
v obci pod hradem u pizzerie
 
 

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

 
   

Jeden z nejstarších hradů byl vystavěn ve 30.letech 13.století na starém hradišti rodem Huckeswagenů,první písemná zmínka pochází z roku 1240.V polovině 15.století bylo zesíleno opevnění a současně vzniklo předhradí.Za pánů ze Žerotína v 16.století následovaly renesanční úpravy/přibyl palác a dělová bašta/.Za třicetileté války byl areál poškozen,později znovu opraven.Nesloužil už jako stálé obydlí,byly zde byty a sklady.

 

Po vybudování nového zámku v obci byl hrad opuštěn,v některých částech ještě někdo přebýval až do roku 1784.Během 19.století se hrad proměnil ve zříceninu.V posledních letech probíhají záchranné práce.Kromě  brány se dochovala část hradeb severního předhradí,zbytky vnější parkánové hradby a dělové bašty.Dobře zachované je zdivo renesančního paláce,dobře patrné je i torzo okrouhlé věže.Z hradního kopce se otvírá nádherný výhled.Ve věži je historická expozice.