r y c h l é   m e n u
sklaní Loupeživý hrad - Šaunštejn ze 14. století

 I n f o r m a c e

 
Děčín
 
27.4.2016
50.8686911N, 14.3520308E
bez omezení
fotografování bez problému
parkování ve Vysoké Lípě nebo na Mezní louce
 
 
   

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

   

Zbytky skalního hradu trůní na mohutném pískovcovém bloku v Jetřichovických stěnách necelý kilometr severně od Vysoké Lípy. Vybudován byl zřejmě na konci 14. století nebo na začátku 15. století na ochranu České cesty (České silnice). V roce 1431 kdy hrad drželi Berkové z Dubé, hrad marně obléhalo drážďanské vojsko a v roce 1444 vojsko lužického Šestiměstí. O několik měsíců později ale jiný uspěla hotovost litoměřického kraje a Prahy.

Poslední zmínkou o Šaunštejnu je z roku 1490 pak byla pevnost opuštěna a zpustla. Vrcholová plošina hradu, dlouhá asi 70 a široká 15-20 metrů, není kompaktní, tvoří jí několik bloků, dnes spojených můstky. V severní části je do skály vyhloubený spodek hlavní věže, malá místnost se sedátkem a hluboká prostora džbánovitého tvaru, považována za cisternu či hladomornu, zřejmě však sloužila jako skladiště. Další dutina ve skalním bloku byla pravděpodobně stájí nebo vrátnicí. Budovy byly dřevěné, zapuštěné do skal - z nich se pochopitelně nic nedochovalo. Výstup na horní ploštinu vede úzkou štěrbinou po schodech, v závěru po kovovém řebříku. Z okraje plošiny, opatřené zábradlím, se otvírá pěkný výhled.

Hradu se také říkalo loupeživý hrad - jméno to bylo nesprávné leč výstižné, již v roce 1435 odtud lapkové podnikali výpady do sousední Lužice. Někteří pak skončili v zajetí a byli vyslýcháni v Budyšíně. Za třicetileté války se na tomto odlehlém opevněném místě usadili švédští zběhové a lupiči