r y c h l é   m e n u
Podle erbovní pověsti hrad vznikl na území, jež daroval král uhlíři Věnavovi za to, že zbavil zdejší lesy nebezpečného zubra. Název hradu je pravděpodobně odvozen od německého Bärenstein (Medvědí hrad). Odtud i název vsi Nedvědice. Počátky hradu sahají patrně hluboko do 13. století, ačkoliv se připomíná až rokem 1285   Najdete nás na mapy.cz

 I n f o r m a c e

 
Ždár nad Sázavou
http://www.hrad-pernstejn.cz/
21.10.2005
N 49° 27' 03.40"  E 16° 19' 08.00"
v návštěvní době
pouze exteriéry
nedaleko hradu
 
Jak se budí princezny, Kam čert nemůže, Pták Ohnivák, Dobrodružství kriminalistiky, Sen o zlaté panně, O ztracené lásce, Čert ví proč, Ztratila se bílá paní, Sůl nad zlato, Návštěvníci, Bathory, Takmer růžový príbeh, Van Helsing, Princezna Fantaghiro, Šťastný smolař
   
   
   

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

 
   

Hrad Pernštejn vznikl v polovině 13. století a zachoval se dodnes ve své neporušené goticko-renesanční podobě.Jak jej dostavěli v první polovině 16.století Pernštejnové.Za prvního předka Pernštejnů ,historicky doloženého se pokládá Štěpán z Medlova na počátku 13.století.Štěpánův syn Vojtěch používal také ještě z Medlova,až synové Vojtěcha (Filip,Jimram,Štěpán,Bohuslav,Havel)  v roce 1285 začali používat Pernštejn,kdy byl hrad dokončen.Po vymření Přemyslovců a za vlády Jana Lucemburského a Karla IV není o pánech z Pernštejna nic známo,jen jména.

V letech 1378-1422 se v dokumentech objevuje Vilém I. který ve službách markraběte bojuje,loupí a zmocňuje se statků a úřadů.Vilémovi synové Bavor a Jan se stali stoupenci husitství. Koncem 15.století a začátkem 16.století se podoba hradu změnila.Přestavbu zahájil Janův syn Vilém II. (kolem roku 1435,+1521) Jan syn Viléma II. pokračoval v přestavbě a po jeho smrti v roce1548 statky zdědili jeho 3 synové.Jaroslav promarnil svůj díl (zemřel v roce 1569), Vojtěch držel hrad do své smrti (v roce 1561), ale nejvíce proslul Janův třetí syn Vratislav ,který se stal nejvyšším kancléřem Království českého .Po Vratislavově smrti v roce 1582 nastala katastrofa,dluhy,věřitelé vypovídali úvěr. Z 20 dětí Vratislava,přežili  otce jen 2 synové a 5 dcer.Z dcer vynikla první dáma království Polyxena (rok úmrtí 1642), která se provdala za Viléma z Rožmberka a pak Zdeňka z Lobkovic.Mladší z bratrů Maxmilián,byl duchovní a Jan (rok úmrtí1597) zdědil majetek,ale spíš dluhy.V roce 1596 prodal hrad a svůj život dožil v Litomyšli.

Koncem 16.století a počátkem 17.století se na hradě Pernštejně vystřídalo několik majitelů a to Pavel Kutharýn z Katharu,v roce 1604 pak na Adama Lva Licka z Rýzmburka.V roce 1710 koupil hrad František ze Stockhammeru a v držení tohoto rodu byl do roku 1793.Od Stockhammerů hrad koupil Ignác Schroffel z Mannsberka v roce 1818 do rodiny Mitrovských z Nemyšle ,v jejichž vlastnictví zůstal až do roku 1945.

Hrad Pernštejn,národní kulturní památka,je dnes jedním z největších a nejznámějších hradů na Moravě.Novou střechu dostala sýpka hradu Pernštejn, kterou téměř naprosto zničil požár 15. dubna roku 2005. Objekt sloužil jako depozitář a shořelo v něm bezmála 700 historických předmětů. Škody byly odhadnuty na 50 milionů korun.
Budova již nyní zvenku vypadá jako před neštěstím, uvnitř se objekt stále opravuje. Zcela nová expozice by měla být otevřena v příštím roce. V budově, jejíž oprava bude stát asi 33 milionů korun, bude zčásti obnoven depozitář, vznikne v ní výstavní síň a počítá i se zřízením expozice o životě dřívějších prostých obyvatel hradu.