r y c h l é   m e n u
zbytky hradu ze 14. století nad říčkou Kamenicí

 I n f o r m a c e

 
Děčín
 
28.4.2016
50.9111933N, 14.4526497E
bez omezení
fotografování bez problému
parkování v Kyjově
 
 
   

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

   

K hradu nejsou žádné původní zprávy a ani jeho název nelze přesně určit. Pravděpodobně vznikl kolem roku 1300 za pánů z Michalovic, kteří území vlastnili 1283-1406. Měl spíše strážní a ochranou funkci. Roku 1406 prodal panství Jan III. z Michalovic Hynku Berkovi Honštejnskému z Dubé. Zánik hradu byl zřejmě kolem roku 1440 nebo 1444 při výpadech lužicanů. Listiny o prodeji okolních lesů uvádějí lokalitu roku 1603 jako pustou