r y c h l é   m e n u
Zřícenina hradu z počátku 14. stol.,-  pobořen r. 1632, zachován zbytek pětiboké věžové budovy, pod skálou zbytky opevnění. Najdete nás na mapy.cz

 I n f o r m a c e

 
Litoměřice
 
24.5.2011
N 50° 33' 27.92" E 14° 04' 50.91"
volně přístupný
 
na návsi v obci Kamýk
 
 

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

 
   

Kuželovitý čedičový suk je nápadnou dominantou krajiny nad pravým břehem Labe, jeden z útvarů, vytvářejících charakteristický obrázek Českého středohoří. Z pověření krále Jana Lucemburského tady pan Jindřich erbu jednorožce vystavěl hrad, který v roce 1319 dostal v léno. Panovník si tímto způsobem zajišťoval oporu své moci. Za Viléma kamýckého ze Lstiboře byl stísněný hrad roku 1547 rozšířen. Kolem roku 1600 začal hrad pustnout, jeho zkázu urychlili Sasové za třicetileté války. Zachoval se zbytek pětiboké obytné věže na nejvyšším místě skály, kolem obvodová hradba a na jihu stěna s otvory po oknech. Od zříceniny se otvírá skvělý výhled