r y c h l é   m e n u
zbytky hradu z 15. století

 I n f o r m a c e

 
Děčín
 
28.4.2016
50.7912944N, 14.4333228E
bez omezení
fotografování bez problému
parkování v České Kamenici
 
 
   

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

   

První zprávy z nejstarších dějin hradu jsou nejisté a neumožňují spolehlivé datovat dobu jeho vzniku. Jednou takovou zprávou z období husitských tažení je údaj, podle kterého husité chtěli roku 1423 obsadit horu v blízkosti. Zdá se tedy, že hrad v této době ještě nestál, a ani v dalších pramenných zprávách z tohoto období se nevyskytuje zmínka o hradě nad Kamenicí. Ani ze záznamu lužického městského kronikáře Johanna Gubena z roku 1433 o kacířích na Kamenici, Fredevaldě a Děvíně nevyplývá jednoznačně, že se jedná o hrad, i když tak lze očekávat ze souvislosti se zmíněnými hrady Fredelvald a Děvín. K roku 1440 existuje údaj o vypálení Kamenice vojskem ve službách lužických měst jako odveta za vartemberské vpády do Lužice. Ani z toho však nevyplývá, byl-li Kamenici míněn hrad. Zajímavá zmínka pochází z roku 1442 v souvislosti s padlými před novou pevností (Festung) u Kamenice. S jistotou však nelze ani zde tvrdit, že se jedná o hrad Kamenici.

První nesporná zmínka o existenci hradu se děje v souvislosti s odprodejem dvota pod hradem (Schloss) Kryštofem z Vartemberka roku 1476. Nejen díky majetkovým zmatkům za husitských válek, al ei díky finančním obtížím svých ajitelů střídá českokamenické panství často svého majitele. V roce 1614 následoval nucený odprodej České Kamenice Zikmundem z Vartemberka, přičemž panství koupil Radslav Vchynský (Kinský). V trhové smlouvě je hrad uváděn již jako pustý. Ještě jednou je hrad připomínám jako pustý a to k roku 1623. Hrad však začal pustnout ravděpodobně již v 16. století, kdy si místní šlechta buduje modernější zámecké areály v městě pod hradem (kamenický zámek - po roce 1529, a tzv Salhausenský zámek - po roku 1515).

Hrad Kamenice představuje typickou pevnostní architekturu období husitských válek. Vznikl jistě po roce 1423 a nejspíše v době Zikmunda z Vartemberku, který Kamenici držel v letech 1428 až 1438. Po zániku hradu upadlo jeho jméno Kamenice v zapomnění, a tak je hrad v pozdějších pramenech z 18. a 19 století nazýván Schlossberg, odtud pak český název Zámecký vrch.

Zachovaly se mohutné čedičové zdi hradního paláce a skromné zbytky hradeb. Na hradě je postavena dřevěná vyhlídková věž veřejnosti přístupná a ze které jsou krásné výhledy nejen na Českou Kamenici.

Podle pověsti se tady objevuje přízrak starce v krátkých kalhotách se šmolkově modrým pláštěm přehozeným přes ramena. Z muže vane nepřirozený chlad. Kdo se s ním potká, toho postihne brzy nějaké neštěstí.