r y c h l é   m e n u
dominanta Českého středohoří - hrad Hazmburk (Klepý)

 I n f o r m a c e

 
Litoměřice
https://www.hrad-hazmburk.cz/cs
7.5.2016
50.7912944N, 14.4333228E
otvřeno v sezoně
fotografování bez problému
parkování pod hradem, pak po značené TZ 2,5km na hrad
 
 
   

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

   

Zřícenina hradu na strmém a takřka holém čedičovém vrchu (418 m.n.m.) s typickou siluetou dvou věží je možná nejvýznamnější dominantou Českého středohoří. Podle Dalimilovy kroniky se za knížete Hostimíra jakýsi Léva pokusil zmocnit lučanského území a na kopci vystavěl pevný hrad, odkud ovládal okolní krajinu. Lévovi bojovníci ale nevynikali statečností, a tak se jejich ženy poklepávaly na své lůno, aby se tam muži skryli. Tuto zprávu, vlastně "klep" kronikář spojil se jménem vesnice a hradu Klapý. Podle Václava Hájka z Libočan postavili v roce 754 bratři Kalboj a Veslav z hradu Košťálova na svahu kopce dům, pevný jako hrad a nazvali ho Klapaj, Němci Hazmburk a Češi  v Hájkově době též Hanžburek.

Nepodložené dohady jen předpokládají dřívější existenci opevněného sídla, počátky hradu nejsou jasné. První písemná zpráva pochází z roku 1355, kdy král Jan Lucemburský prodal hrad Zbyňkovi Zajícovi z Valdekam jterý jej podle části svého erbu (zajíc ve skoku) přejmenoval z Klapého na Hazmburk (Hasenburg) Vlastními zakladateli hradu pak byli pravděpodobně ve 13. století Kichtemburkové. Páni z Házmburku drželi hrad prakticky po celý středověk a patrně na konci 14. či 15. století přihradili městečko Podhradí s kostelem. Od konce 15. století začal Hazmburj ztrácet význam. Zaniklo městečko a samotný Hazmburk byl do roku 1586 uváděn jako pustý. Dispozice hradu je dvojdílná. Dolnímu hradu dominuje okrouhlá Černá věž, vysoká 25m, s ochozem na konzolách - jméno pochází od stavebního materiálu (čediče). Hornímu hradu vévodí čtvercová Bílá věž z kamenného zdiva, pískovce, obklopená silnou plášťovou hradbou. Zachovaly se zbytky palácových budov a hradeb. Bílá věž je upravena na rozhlednu. Zajímavostí je cisterna na vodu s nálevkovitým úsilím.

Pověst o házmburské sani:

Romantické hrady v Českém středohoří i jejich zříceniny po staletí lákaly obrazotvornost místních občanů a pokoušely jejich fantazii. A tak krokodýl, kterého přivezl pna Zajíc z Házmburku ze své cesty do Palestiny, časem proměnil v "házmburksou saň". LIdovou pověst zpopularizoval libochovický učitel  Jaroslav Křenek jako knižní příběh o romantické lásce z rytířských časů.a vydal v roce 1928 s ilustracemi akad. malíře J.A.Zázvorský. Hlavními hrdiny dramatu jsou pan Věslav z Košťálova, který získal lásku krásné a spanilé Lucie, dcery pana Mikuláše Zajíce z Házmburka. Do jejich románku se sanmozřejmě vmísil vznešený, přísný a pyšný otec Mikuláš Zajíc, který již měl s dcerou docela jiné záměry, sahající až k saskému kurfiřtovi Albrechtovi. Nadšený Věslav vyhrál rytířské klání o její ruku, ale ani to nestačilo, podmínkou bylo vyhledat, ulovit a podmanit saň, která sužovala českou zemi. Nebylo snadné tento úkol splnit a marně čekající dívka se nakonec utrápila, ani otec se nedočkal hrdiny, který nakonec pokořenou saň přivedl příliš pozdě.