r y c h l é   m e n u
zbytky hradu ze 14. století nad říčkou Kamenicí

 I n f o r m a c e

 
Děčín
 
28.4.2016
50.8043678N, 14.4584331E
bez omezení
fotografování bez problému
parkování v České Kamenici
 
 
   

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

   

Hrad Fredevald (Pustý zámek) byl považován za první kamenný hrad, což ale není písemně bezpečně prokázáno. Hrad založili zřejmě Michalovicové v polovině 14. století na ochranu lužické cesty. Doložen je však až v roce 1406, kdy hejtman hradu Zikmund ze Slibavic byl už ve služnách Berků, kterým patřilo panství České Kamenice. V roce 1427 podnikl Jindřich Berka vpád do Lužice, pobývala na hraě jeho manželka Jitka z Házmburka. V roce 1428 prodal JIndřich Berka Fredevald Zikmundu Vartemberkovi. V době husitských válek byl hrad od husitů ušetřen, ale neunikl pozornosti nájezdům Lužičanů.

Počátky zániku Fredevaldu spadají do období 1440-1460, kdy zdejší oblast postihly výpravy lužických měst. Jejich tažení v letech 1440, 1444, 1467 způsobily škody i na Fredevaldě, který naposled plnil svou funkci. A poněvadž Vartemberkové měli na svém panství lepší a výstavnější sídla hrad opustili a ponechali jej svému osudu.