r y c h l é   m e n u
zbytky hradu ze 14. století nad říčkou Kamenicí

 I n f o r m a c e

 
Děčín
 
29.4.2016
50.9270397N, 14.4229814E
bez omezení
fotografování bez problému
parkování v Kyjově
 
 
   

F o t o g a l e r i e

 

H i s t o r i e

   

Tento hrádek neznámého jména vznikl ve 13. století. Vznik zřejmě souvisí snahu Přemysla Otakara II. o ochranu obchodní stezky. Od roku 1361 patřila oblast Hynku Berkovi Honštejnskému, jeho smrtí roku 1410 rozvoj oblasti končí. Nejpozději roku 1462 byl majetek Albrechta Berky konfiskován za účast ve vzpouře proti Jiřímu z Poděbrad a hrad přestal být obýván