rychle menu  

 

   

   
 Datum : 27.8.2012
 Název Kočičí skály a stolová hora Ostaš
 Lokalita Adršpašsko
 Okres Náchod
 Mapa oblasti

Najdete nás na mapy.cz

ANO foto na facebooku - 800x600
Statistika  

 Délka trasy

6 km

 Maximální výška 700 m n.m.
 Minimální výška 563 m n.m.
 Převýšení 137 m
 Dnes vystoupáno 230 m
 Stav "Okolo Česka" 577 km
 Celkem vystoupáno 23,786 km
 

 

 
 Počet účastníků:  2, . závěrečný den trávený na Královehradecku - navštívil jsem skalní město Kočičí skály a Stolovou horu Ostaš a na závěr ještě muzeum stavebnice Merkur. Skalní města jsou příjemné, mnoho turistů tam nechodí, působí to příjemně, občas se musí hodně skrčit, aby se překonala překážka a v Kočičích skalách jsou pak průrvy tak široké, že jdou zdolat jen bočním stylem - takže kdo neprošel v Adršpachu, neprojde tutově i zde - v závěru Kočičích skal

Stolová hora (700 m n. m.) v Polické vrchovině, od r. 1956 přírodní rezervace, název podle patrona lovců sv. Eustacha, staročesky Ostacha

Pověst o skalním útvaru Zrádce:

Bylo to pradávno, za dob husitských, kdy opat břevnovského kláštera našel útočiště v Broumově - kde klášterní mniši stáli coby katolíci na straně Zikmunda. Oproti tomu se české obyvatelstvo přiklonilo k církvi husitské a přijímalo pod obojím. Opat broumovský své poddané napomínal, vyhrožoval, ale ti nedbali. A když se počátkem května roku 1421 přihrnulo katolické vojsko ze Slezska, obrátil se k nim o pomoc proti svému poddanému lidu. Slezané pomoc ochotně přislíbili a opat břevnovský to vše jen podporoval.

Tou dobou na dolním konci malé osady Hlavňov hospodařil starý Holínka - mrzout a lakomec. Nechtěl věřit, že do Čech táhne křižácké vojsko, ale pak začal uvažovat a vydal se do Police, aby se dověděl co tomu všemu říkají konšelé ve městě.

Mezitím však již Slezané vtrhli do Police a zapálili ji. Městečko ale bylo již prázdné, všichni obyvatelé uprchli a schovali se na tajných místech hory Ostaš. A tak byl zajat pouze mlynář Holínka.

Jeho povaha se však ukázala při výslechu, kdy  nevydržel mučení a za příslib odměny prozradil, kde jsou všichni z Police ukryti. Pak byl mlynář přivázán ke koni prvního jezdce a musel ukazovat cestu až na vrchol Ostaše. Když se tam všichni shromáždili, přivázali Holínku ke stromu a vrhli se do skal. Ukryté obyvatelstvo se bránilo, ale co proti přesile cvičeného vojska. Většina lidí z Police našla tak svůj hrob v hlubokých propastech, kam byli naházeni, mnoho dívek a žen bylo za vlasy pověšeno na stromy a umučeno.

Když bylo vše dokonáno, došlo na odměnu našemu mlynáři - zrádci. Sťali jej na tom samém místě, kde přivázán byl u mladého kmene lípy.

Uťatou hlavu jeho pak zanesl skalní orel na vysokou skálu, kde zkameněla.

Hodně mnoho se změnilo v našem kraji, však hlava zrádcova je stále stejná a bude nám navždy všem připomínat, co se přihodilo toho dne 27. května roku 1421.

 

 

malé zastavení v Novém Městě nad Metují pak už přesun k chatové osadě Ostaš a pak již nic nebrání vyrazit směr Kočičí skály

   

cestou je malá odbočka do sluje českých bratří - útočiště pronásledovaných protestantů dokládá kámen s letopočtem 1627.  

  Barče se moc asi nechtělo, zato se namlsala borůvek i brusinek

   

   

   

a tady hooooooooondě přikrčit  

   

Kočičí skály - závěr cesty, pak jedině zpět  

ale nejdříve ještě kousek do skal, kde je už menší prostor - i tam pak narazíte na nápis CESTA KONČÍ - to se pak vraťte zpět  

pak přesun pod Ostaš a začíná malý labyrint

stanice první pomoci, co tam je, to nevím, snad v případě úrazu materiál pro poskytnutí první pomoci.  

cestička je dobře značena galerie

   

   

Barča si musela zkusit, jaké to je pod šutrami zde jsme bádali, kde je ten medvěd

trochu adrenalinu, Barča na šutru bylo to trochu vejš

   

   

  too mě připomíná lebku -

čertovo auto  

  toto bych hádal na hlavu římského vojáka z dob gladiátorů

  pohled z Krtičkovy vyhlídky

na Kočičí skály a na osadu Ostaš

   

pak Frýdlantská vyhlídka a následuje pak sestup dolů lesem kde je možno se občerstvit, nakoupit pohledy a další suvenýry

NAVRCHOLU.cz