rychle menu  

 

   

   
 Datum : 24.8.2012
 Název pevnost Josefov
 Lokalita Královehradecko
 Okres Náchod
 Mapa oblasti

Najdete nás na mapy.cz

NE foto na facebooku - 800x600
Statistika  

 Délka trasy

 
 Maximální výška  
 Minimální výška  
 Převýšení  
 Dnes vystoupáno  
 Stav "Okolo Česka"  
 Celkem vystoupáno  
 
 Počet účastníků:  3+2, . Historie výstavby vojenské pevnosti je bohatá, uvedu jen ty nejdůležitější. O rozhodnutí postavit pevnost Ples bylo rozhodnuto po tzv bramborové válce - to když v červenci 1778 vpadla pruská vojska na území Čech. Tehdy bojovali po boku císaře Josefa II. generálové Gideon ernst Freiherr von Laudon a Franz Moritz Graf von Lacy. Stavba pevnosti byla zahájeno 1. května 1780 vytýčením základního bodu pro měřické úkony v místě dnešního náměstí. Dne 3. října 1780 byl za účasti císaře Josefa II. slavnostně položen poblíž pozdější jaroměřské brány základní kámen pevnosti. (o týden později byl položen základní kámen pevnosti Terezín) Materiál na stavbu pevnosti byl dodáván ze širokého okolí, cihly se pálili nedaleko Jaroměře - dnes se tomu říká Na Cihelnách. Cihly pro pevnost vážily 9,5 kg rozměry 8x16x32cm. Odhaduje se, že počet použitých cihel bylo okolo čtvrť miliardy. Traduje se, že v době největšího provozu cihelen povozníci nestačili tempu produkce, takže od cihelen až ke staveništi stály v několika řadách lidské řetězy. Zajímavá je i pověst o technologii zdění podzemních prostor - vypráví se, že cihly se nespojovaly maltou,nýbrž že se každý položená vrstva prosypala směsí práškového páleného vápna a písku a ta se zalila vodou. Když se vápno - za horka - hasilo, položila se další vrstva, takže cihly se do sebe spekly. Celková částka za pevnost byla 10 551 141 zlatých a 33,75 krejcaru. Zbývá dodat, že pevnost byla při korunovaci Leopolda na českého krále v roce 1791 povýšena na královské svobodné město. Pevnost nikdy nesloužila svému účelu, nikdy o ní nebylo bojováno. Když jí v létě 1866 pruská vojska postupující tudy do vnitrozemí obešla, její vojenský význam klesl a v roce 1888 byla pevnost zrušena. Za první světové války byl zde zajatecký tábor, rakouská armáda zde měla skladové prostory a také zde cvičila své vojska. zdroj http://www.pevnostjosefov.cz/

Dnes je pevnost po odchodu armády opuštěná, některé domy již nakousl čas. Od našeho průvodce, který nás provedl městečkem, se dovídáme také o tom, že jeho rodina zde vlastnila dům a jeho dědeček (Antonín  Hofmeister) byl městským kronikářem. Z dalších zajímavostí města Josefov je, že zde žila Božena Němcová, v hotelu Veselý se jí narodil syn Hynek v roce 1838. Také se v tomto domě narodil i Karel Kracík. A také začínala Naďa Balabánová (známe jí jako Naďu Urbánkovou), která  našla námět na jednu ze svou písniček právě zde - Blonďák s červenou bugatkou

 

 

Zlatá brána v Korunní hradbě  

  řeka Labe

pravoslavná kaple sv. Jilj  

jdeme po jihozápadní straně hradeb, zde moc turistů nechodí  

máme tak možnost se podívat, jak to vypadá jinde, než na místech určené pro turisty  

   

tak a tady je zřejmě konec prohlídky, po pravé straně kahany se svíčkami podle potřeby se daly děla přesouvat prakticky všude

tzv Vykopaný most - při rušení pevnosti byly mosty buď zbourány nebo zasypány, v roce 1998 byly zahájeny práce na odkrytí, v roce 1999 byl pak slavnostně otevřen  

   

není nad to se trochu osvěžit vstup do podzemního města, prohlídku si odpustíme, neboť jde jen o podzemní místnosti, raději si prohlídneme Josefov z venku

takto vypadala pevnost - víte, že zde bylo 36 hospůdek? No není se co divit, při tolika vojácích a OP pracovníků socha zakladatele pevnosti Josefa II. - když byla ve Vojkovicích u Brna nalezena socha Josefa II., darovali je městu Josefov, socha byla zrestaurována a za velké slávy 7.7.1991 odhalena na Riegrovém náměstí. Když Vojkovičtí viděli a slyšeli o velké slávě, požadovali sochu zpět a tak Josefovští si nechali zhotovit kopii této sochy a kopii sochy pak vystavili a originál pak museli vrátit. Fuj Brňáci, to se nedělá

   

občas nahlédneme i do zákulisí domů, víte, že zde mohli bydlet jen ti měšťané, kteří prokázali zásoby na dobu 5 měsíců? Kdo neměl, ztratil právo zde bydlet. A podle průvodce musel mít každý dům svou studnu (to se mi ale nepodařilo zdokumentovat) a zde pamětní deska předka našeho průvodce

   

   

Masarykovo náměstí - kromě kostela najdete v každém rohu náměstí studnu Původně vojenský posádkový kostel Nanebevstoupení Páně postaven v empírovém stylu

 

fortifikační památník (památník opevnění a hradeb) se nachází nedaleko kostela

Nenápadný smírčí kříž najdeme na Masarykově náměstí, nedaleko kostela Nanebevstoupení Páně, v roští.... Umístění kříže však není původní, na současné místo přenesen v roce 1924 z pole Jaroměřského rolníka Karla Jakubce. Kříž je 150 cm vysoký a zřejmě sloužil k vyznačení hranic Smiřického panství. hotel Veselý z roku 1803 a ve kterém se B. Němcové narodil syn Hynek (1838-1853)

  pohled na hotel Veselý

bývalou vojenskou nemocnici, kde působila i Naďa Urbánková, jsem nezachytil, je nedaleko této budovy - bývalá kasárna dělostřelců a pak už jen jeden pohled na hradby a míříme se občerstvit, neboť nám hodně vyprahlo. A aby to nebylo málo bláznivé, tak ještě malé noční toulání po Hradci Králové přivítat dalšího turistu.

NAVRCHOLU.cz